ANKRIS d.o.o.

PUNI NAZIV: ANKRIS D.O.O. ZA TRGOVINU I UGOSTITELJSTVO u likvidaciji
ADRESA: 51211 Bregi, ANĐELI bb
DJELATNOST: Trgovina na malo medicinskim pripravcima i ortopedskim pomagalima u specijal. prodavaonicama